Skoči na vsebino
Home » Fotovoltaika

Fotovoltaika

O fotovoltaiki se v zadnjem obdobju veliko govori, saj se je med mnogimi uporabniki pojavil strah pred morebitnim velikimi podražitvami električne energije in drugih energentov, ki se napovedujejo že nekaj časa.

Fotovoltaika je proces, pri katerem se svetlobna energija pretvarja direktno v električno energijo. Je sestavni del vsake sončne elektrarne in procesa proizvajanje električne energije.

Zato jo najpogosteje povezujemo z sončnimi oziroma fotovoltaičnimi elektrarnami, za kar pa je potrebno na strehe objekta namestiti sončne panele oziroma fotovoltaične module.

Ti so sestavljeni iz zaporedno ali vzporedno vezanih sončnih celic, v katerih poteka fotovoltaika, ki na ta način pretvarja energijo.

Fotovoltaika se odvija v solarnih panelih

Sonce s pomočjo sončnih žarkov na Zemljo pošilja sončno energijo. Vsak spekter sončnega sevanja pa sestavljajo UV svetloba, vidna svetloba in infrardeča svetloba.

Da lahko moč sončnih žarkov izkoristimo v čim večji meri, poskrbi fotovoltaika – proces, v katerem svetloba zaradi fotonskega učinka ustvarja fotoelektrični učinek.

Da se lahko fotovoltaika nemoteno odvija, moramo na strehe objektov namestiti sončne celice, ki za ustvarjanje elektrike potrebujejo le dovolj veliko gostoto svetlobnega toka.

Ker ima posamezna sončna celica premajhno napetost, so med seboj povezane v solarne panele, ki jih imenujemo tudi fotovoltaični oziroma fotonapetostni moduli.

Brez fotovoltaike je vsaka sončna elektrarna nekoristna

Sončne celice, v katerih poteka fotovoltaika, so v solarne panele lahko vezane vzporedno ali zaporedno.

Ob zaporedni vezavi se poveča napetost, ob vzporedni vezavi pa moč. S solarnimi paneli lahko ustvarimo lastno sončno elektrarno, s katero lahko zadovoljimo lastne potrebe po električni energiji.

O sončnih elektrarnah je v zadnjem času veliko govora predvsem na račun podražitve različnih energentov. Ker pa se predvideva tudi dvig električne energije, je povpraševanje po solarnih panelih in sončnih elektrarnah vedno večje.

Zakaj je fotovoltaika danes tako priljubljena?

Sončne elektrarne in z njimi tesno povezana fotovoltaika predstavljajo enega najbolj čistih in okolju prijaznih načinov proizvodnje električne energije.

Celoten sistem deluje popolnoma avtomatično, zato z njim nimamo nobenega dela hkrati pa nam omogoča velike prihranke. Proizvedeno električno energijo lahko v celoti porabimo sami, v primeru presežkov pa se ta oddaja v javno električno omrežje.

Zaradi vse večjega povpraševanja, tehnološkega napredka in povečanega obsega proizvodnje se je strošek izgradnje fotovoltaičnih sistemov stalno zmanjševal.

Danes velja, da je fotovoltaika sicer še vedno velika naložba, a je povsem konkurenčna ostalim virom električne energije. Ker lahko fotovoltaični sistemi delujejo vrsto let brez posebnega vzdrževanja, so obratovalni stroški izjemno nizki. Posledica tega je, da se nam naložba povrne že v 10-ih letih.