Skoči na vsebino
Home » Kaj je geotermalna energija

Kaj je geotermalna energija

Geotermalna energija je posledica vroče notranjosti Zemlje in jedrskih reakcij v njenem središču. To je torej energija vroče notranjosti Zemlje, ki se še ni ohladila od svojega nastanka.

Deloma pa se ta del Zemlje segreva tudi zaradi jedrskih reakcij v središču planeta. Takšne reakcije torej potekajo še dandanes ter tako vzdržujejo visoko temperaturo sredice v obliki taline. Tovrstna toplota pa se nato prenaša iz zemeljskega jedra skozi plašč proti površini.

In kje se lahko geotermalna energija koristno uporablja? Na primer v sistemih daljinskega ogrevanja stavb, za ogrevanje rastlinjakov in vode in ne nazadnje še za proizvajanje električne energije v geotermalnih elektrarnah.

Delovanje geotermalne elektrarne

Lahko rečemo, da je delovanje geotermalne elektrarne na moč podobno delovanju klasične termoelektrarne. Voda se kot para vodi na turbino. Ta poganja generator. Slednji pa proizvaja električno energijo.

V geotermalnih elektrarnah torej iz geotermalne energije proizvajajo električno energijo. Tehnološki del takšne elektrarne pa se loči na dva tokokroga – primarni in sekundarni tokokrog.

V primarnem tokokrogu voda prinaša toploto iz globin Zemlje na površje. V sekundarnem pa se voda v toplotnem izmenjevalcu upari ter z velikim tlakom vrti turbino.

Pomen geotermalnih elektrarn

Pri nas se geotermalna energija uporablja predvsem v termalnih kopališčih, prav tako tudi za daljinsko ogrevanje na nekaterih predelih države. Obenem pa se takšna energija lahko uporablja za ogrevanje ali hlajenje prostorov v industrijskih procesih.

Tako kot je to značilno za vse vrste energij, pa se tudi geotermalna ponaša s prednostmi in slabostmi. Ena od največjih prednosti je zagotovo čisto in varno okolje – brez škodljivih izpustov toplogrednih plinov.

Prednosti in nekaj slabosti geotermalne energije

Ključna prednost, s katero se ponaša geotermalna energija, je tudi ta, da so njene zaloge praktično povsem neizčrpne. Treba pa je ob tem seveda poudariti, da imajo različne lokacije različno gostoto toplotnega toka.

Prav tako je za tovrstno energijo značilno, da je obnovljiv vir energije, ki lahko funkcionira ves dan – 24 ur, in to ne glede na to, kakšno je vreme. Geotermalna elektrarna se lahko vklopi ali izklopi, in sicer glede na samo povpraševanje. Velik plus takšnih elektrarn je tudi to, da zavzamejo le manjši del prostora.

Slabost, ki jo nosi geotermalna energija, pa je ta, da je možnost izkoriščanja energije le na ustreznih lokacijah, kjer je tovrstni vir energije na voljo oziroma je zračna gostota toplotnega toka dovolj visoka.

Hitrost samega potovanja toplote skozi trdno kamnino pa nas lahko omejuje pri tem, kako hitro smo zmožni toploto trajnostno črpati iz razbeljene zemeljske notranjosti.

Če se toplota črpa preveč hitro, lahko zmanjšamo temperaturo. Potem pa kar nekaj časa traja, da se kamnine ponovno segrejejo.

S tem pa dokazano vplivamo na hidrotermalno, rastlinsko pa tudi živalsko neravnovesje. Ključna slabost je še ta, da so investicijski in obratovalni stroški geotermalnih sistemov visoki in da se lahko pri procesu sproščajo določene snovi ali pa plini, ki so lahko škodljivi, ko pridejo na površje Zemlje. Ne nazadnje geotermalna energija sprošča seizmične aktivnosti.