Skoči na vsebino
Home » Kaj potrebujem za postavitev sončne elektrarne v letu 2024?

Kaj potrebujem za postavitev sončne elektrarne v letu 2024?

kaj-potrebujem-za-postavitev-soncne-elektrarne

Se kot bodoči lastniki sončne elektrarne sprašujete, ali je vaš dom primeren za tovrstno naložbo in katere pogoje je potrebno izpolnjevati, da bo postavitev sončne elektrarne smiselna in investicija hitro povrnjena?

Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna za samooskrbo bo na letni ravni proizvedla zadostno količino elektrike, ki bo z minimalnim odstopanjem pokrivala potrebe po elektriki v vašem gospodinjstvu.

Pojem »samooskrba z električno energijo iz OVE«

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) pomeni, da gospodinjski in mali poslovni odjemalci postavijo napravo za proizvodnjo elektrike, ki je priklopljena na notranjo inštalacijo stavbe. Tako proizvedeno elektriko porabljajo sami, v omrežje pa se oddajajo le neporabljeni viški. Uredba iz leta 2019 je to področje še dodatno izboljšala in razširila možnosti za samooskrbo.

izgradnja-soncne-elektrarne-v-letosnjem-letu

Princip neto merjenja

Neto merjenje omogoča, da se električna energija, ki jo oddate v omrežje, kompenzira z energijo, ki jo iz omrežja prevzamete. Obračunsko obdobje je koledarsko leto. Na koncu leta plačate le razliko, če ste porabili več elektrike, kot ste je proizvedli. Če ste proizvedli več, ne plačate ničesar razen stalnih dajatev.

Tri vrste samooskrbe

 1. Individualna samooskrba:
  • Postavite napravo na svojo streho in jo priključite na notranjo inštalacijo vaše stavbe.
  • Proizvedeno energijo porabite sami, odvečno energijo pa oddate v omrežje.
  • Najpogostejša oblika samooskrbe z uporabo fotovoltaičnih naprav na stanovanjskih in poslovnih stavbah.
 2. Samooskrba večstanovanjske stavbe:
  • Namestite napravo na streho večstanovanjske ali poslovno-stanovanjske stavbe.
  • Naprava se priključi na skupno notranjo inštalacijo stavbe, energijo pa uporabljajo vsi stanovalci.
  • Primerna za stavbe, kjer vsak prostor ali stanovanje uporablja svoj merilni števec.
 3. Skupnosti za oskrbo z energijo iz OVE (skupnosti OVE):
  • Povežite se z bližnjimi odjemalci, ki so povezani na omrežje iste transformatorske postaje.
  • Skupaj postavite napravo na streho ustreznega objekta, kot je šola ali gasilski dom.
  • Delite proizvedeno energijo z drugimi člani skupnosti, tudi če vaša lastna streha ni primerna za postavitev naprave.
pogoji-za-izgradnjo-soncne-elektrarne

Kakšni so pogoji za sončno elektrarno?

1. Lokacija in usmerjenost strehe

Lokacija vašega doma in usmerjenost strehe igrata ključno vlogo pri učinkovitosti sončne elektrarne. Idealna usmeritev strehe je proti jugu, saj to omogoča maksimalno izpostavljenost soncu čez dan. Pomembno je tudi, da streha ni v senci dreves, sosednjih zgradb ali drugih objektov, ki bi lahko ovirali sončno svetlobo.

2. Naklon strehe

Optimalen naklon strehe za sončne panele je med 30 in 45 stopinj. Ta kot omogoča najboljšo izpostavljenost sončni svetlobi skozi vse leto. Če je naklon vaše strehe manjši ali večji, lahko učinkovitost sončnih panelov nekoliko upade, vendar je to mogoče delno nadomestiti s prilagoditvijo nosilcev panelov.

3. Površina strehe

Za postavitev sončne elektrarne potrebujete dovolj veliko površino strehe. Za povprečno slovensko gospodinjstvo, ki porabi okoli 4000 kWh električne energije letno, je potrebnih približno 25-30 kvadratnih metrov strešne površine za namestitev sončnih panelov. Večja površina omogoča namestitev več panelov, kar poveča proizvodnjo elektrike.

4. Statična ustreznost strehe

Pred postavitvijo sončne elektrarne je potrebno preveriti, ali je vaša streha dovolj trdna, da prenese dodatno težo sončnih panelov in nosilne konstrukcije. Pri starejših ali poškodovanih strehah je morda potrebna dodatna ojačitev ali celo prenova strehe.

5. Priključitev na električno omrežje

Vaša sončna elektrarna mora biti priključena na električno omrežje. Za to boste potrebovali soglasje lokalnega upravljalca električnega omrežja. Priključitev vključuje namestitev števca, ki meri proizvedeno in porabljeno elektriko, ter sklenitev pogodbe o priključitvi.

6. Pridobitev potrebnih dovoljenj

V večini primerov za postavitev manjše sončne elektrarne, ki se gradijo na obstoječih objektih, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Vendar pa je treba pridobiti soglasje za priključitev elektrarne na distribucijsko omrežje. Če pa načrtujete večjo sončno elektrarno (z močjo več kot 1 MW), boste potrebovali gradbeno dovoljenje in energetsko dovoljenje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za energijo.

7. Finančne spodbude in subvencije

V Sloveniji so na voljo različne finančne spodbude in subvencije za postavitev sončnih elektrarn. Nepovratna sredstva lahko znatno znižajo začetne stroške investicije in skrajšajo čas povrnitve. Priporočljivo je, da se pozanimate o aktualnih subvencijah in pogojih za pridobitev.

8. Izbira prave opreme in izvajalca

Kakovost opreme in izbira usposobljenega izvajalca sta ključna za dolgo življenjsko dobo in nemoteno delovanje vaše sončne elektrarne. Izberite panele z visoko učinkovitostjo in vzdržljivostjo ter izkušenega izvajalca z dobrimi referencami.

Postopek izgradnje sončne elektrarne:

 1. Odločitev za izgradnjo: Najprej se odločite, da želite postaviti sončno elektrarno.
 2. Projektni pogoji za priključitev: Pridobite projektne pogoje od upravljalca električnega omrežja (npr. Elektro Primorska, Elektro Gorenjska).
 3. Izdelava projektne rešitve priključitve: Pripravite projektno rešitev za priključitev.
 4. Soglasje za priključitev: Pridobite soglasje za priključitev od upravljalca omrežja.
 5. Pridobivanje nepovratnih sredstev: Če so na voljo subvencije ali nepovratna sredstva, vložite vlogo za njihovo pridobitev.
 6. Dobava materiala: Naročite in dobavite potrebno opremo in material.
 7. Izbira izvajalca: Izberite usposobljenega izvajalca za postavitev elektrarne.
 8. Postavitev sončne elektrarne: Izvajalec postavi sončno elektrarno.
 9. Pogodba o priključitvi: Podpišite pogodbo o priključitvi s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja.
 10. Priključitev sončne elektrarne v omrežje: Elektrarno priključite v električno omrežje.
 11. Pridobitev statusa “kvalificiranega proizvajalca”: Pridobite ta status za vašo elektrarno.
 12. Pogodba o prodaji električne energije: Sklenite pogodbo o prodaji proizvedene električne energije.
postavitev-proizvodnih-naprav-na-ove-in-spte-pojasnila-in-odgovori

Dovoljenja

Če je za gradnjo sončne elektrarne potrebno gradbeno dovoljenje, sledite naslednjim korakom:

 1. Pridobitev lokacijske informacije na občini: To je prvi korak, kjer preverite, ali je vaša lokacija primerna za gradnjo.
 2. Pridobitev projektnih pogojev: Projektne pogoje pridobite pri upravljalcu električnega omrežja.
 3. Izdelava projektne dokumentacije (PZI in PGD): Pripravite projektno dokumentacijo.
 4. Pridobitev soglasja na projekt: Pridobite soglasje na projekt od upravljalca električnega omrežja.
 5. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja: Oddajte vlogo na upravno enoto.
 6. Izdaja gradbenega dovoljenja: Pridobite gradbeno dovoljenje od upravne enote.
 7. Postavitev sončne elektrarne: Postavite elektrarno.
 8. Pridobitev soglasja za poizkusni priklop: Pridobite soglasje za poizkusni priklop od upravljalca omrežja.
 9. Izvedba meritev in preizkus delovanja: Izvedite meritve in preizkuse delovanja.
 10. Pridobitev soglasja za priklop: Pridobite končno soglasje za priklop.
 11. Tehnični pregled objekta: Upravna enota opravi tehnični pregled objekta.
 12. Pridobitev uporabnega dovoljenja: Pridobite uporabno dovoljenje od upravne enote.
 13. Priklop elektrarne na omrežje: Priklopite elektrarno in začnite z obratovanjem.

Ko je vaša elektrarna priklopljena, morate:

 1. Vloga na Javno agencijo RS za energijo (JARSE): Vložite vlogo, da vašo elektrarno uvrstijo v register proizvodnih naprav.
 2. Pridobitev deklaracije proizvodne naprave: Deklaracija potrjuje, da vaša elektrarna izpolnjuje vse potrebne pogoje.
 3. Pridobitev potrdila o izvoru: To potrdilo dokazuje, koliko elektrike iz obnovljivih virov ste proizvedli.
 4. Vloga za izdajo odločbe o dodelitvi podpore: Vloga omogoča sklenitev pogodbe s Centrom za podpore pri Borzenu in izplačevanje podpor.

Gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno

Gradbeno dovoljenje je potrebno za postavitev večine sončnih elektrarn, razen za manjše, ki se gradijo kot investicijska vzdrževalna dela. Za elektrarne z močjo nad 1 MW potrebujete tudi energetsko dovoljenje. Vlogo za to dovoljenje vložite na ministrstvo, pristojno za energijo.

Za postavitev sončne elektrarne torej potrebujete ustrezno dokumentacijo, soglasja, dovoljenja in izvajalca, ki bo postavil elektrarno. S tem boste zagotovili, da bo vaša elektrarna delovala učinkovito in v skladu z zakonodajo.

Cena sončne elektrarne na ključ ne sme biti glavno merilo

Pri izbiri ponudnika za postavitev sončne elektrarne cena ne bi smela biti edini dejavnik. Pomembno je izbrati zanesljivega partnerja, ki bo poskrbel za:

 • Ureditev potrebne dokumentacije: Podjetje mora urediti vse potrebne dokumente in soglasja s sistemskim operaterjem.
 • Izdelavo projektnega načrta: Podroben načrt postavitve solarnih modulov na vašo streho.
 • Varnostni načrt: Zagotavljanje varnosti pri delu na višini.
 • Zavarovanje projekta: V primeru nesreče pri postavitvi je investitor razbremenjen odgovornosti.
 • Dolgotrajne garancije: Zajamčeno brezhibno delovanje elektrarne in zagotavljanje kasnejšega servisa.

Postavitev sončne elektrarne je odlična investicija, ki vam lahko prinese dolgoročne prihranke pri stroških električne energije in hkrati prispeva k varovanju okolja. S skrbnim načrtovanjem, izpolnjevanjem potrebnih pogojev in izkoriščanjem finančnih spodbud lahko zagotovite, da bo vaša sončna elektrarna delovala optimalno in da bo investicija hitro povrnjena.

Ali za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo potrebujem gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje praviloma ni potrebno, saj se naprava šteje za vzdrževalno delo, če je postavljena v, na, ali ob objektu. Če pa naprava ni ob objektu (npr. na oddaljenem zemljišču), je gradbeno dovoljenje potrebno.

Ali za postavitev Skupnosti za oskrbo z energijo iz OVE (skupnost OVE) potrebujem gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če so izpolnjeni pogoji po Uredbi o manjših napravah na OVE in SPTE. V nasprotnem primeru pa je potrebno.

Ali je moja streha primerna za postavitev sončne elektrarne?

Idealna streha za sončno elektrarno je usmerjena proti jugu, ima naklon med 30 in 45 stopinj in ni v senci dreves ali drugih objektov. Pomembna je tudi zadostna površina strehe – za povprečno gospodinjstvo potrebujete približno 25-30 kvadratnih metrov strešne površine. Če vaša streha izpolnjuje te pogoje, je zelo verjetno primerna za postavitev sončnih panelov.

Katere komponente so ključne za delovanje sončne elektrarne?

Ključne komponente sončne elektrarne so solarni moduli, inverterji, montažna konstrukcija in po možnosti sistemi za shranjevanje energije (akumulatorji). Solarni moduli pretvarjajo sončno svetlobo v elektriko, inverterji pa to elektriko pretvorijo v obliko, ki jo lahko uporabite v gospodinjstvu. Montažna konstrukcija zagotavlja trdno namestitev modulov na strehi, akumulatorji pa shranjujejo višek energije za kasnejšo uporabo.

Kako lahko upravljam z viški proizvedene električne energije?

Viške proizvedene električne energije lahko shranjujete v akumulatorjih za kasnejšo uporabo ali jih oddajate v električno omrežje. Nekateri ponudniki, kot je GEN-I Sonce, omogočajo prodajo viška energije preko energetske tržnice. To vam omogoča optimalno izkoriščanje proizvedene energije.

Kako izberem pravega izvajalca za postavitev sončne elektrarne?

Pri izbiri izvajalca za postavitev sončne elektrarne se osredotočite na njihovo izkušenost, reference in ponudbo storitev. Preverite, ali nudijo celovito storitev, ki vključuje svetovanje, ureditev dokumentacije, montažo, zavarovanje in servis. Preberite mnenja prejšnjih strank in preverite, ali izvajalec ponuja dolgotrajne garancije na opremo in delo.

Kakšni so pogoji, da za elektrarno na OVE/SPTE ni potrebno gradbeno dovoljenje?

Za sončno elektrarno za individualno samooskrbo gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je priključena na notranjo inštalacijo stavbe in se uporablja “za delovanje stavbe”. Če so izpolnjeni pogoji o lokaciji naprave, gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Za vse ostale proizvodne naprave, kot so samooskrba večstanovanjske stavbe, skupnost za energijo iz OVE (skupnost OVE) in naprave za prodajo električne energije, ni potrebno gradbeno dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji po Uredbi o manjših napravah na OVE in SPTE. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje.

V predpisih sem večkrat zasledil pogoj, da se naprava nahaja »ob objektu«. Kaj pomeni »ob objektu«, ali obstaja predpisana razdalja?

Za postavitev naprav za OVE ali SPTE, ki se gradijo brez gradbenega dovoljenja (naprav za samooskrbo in proizvodnih naprav v skladu z Uredbo o manjših naprav na OVE in SPTE), je pogoj, da se le-te postavljajo na, v ali ob objekt. Osnovno pravilo pri tem je, da se naprave postavljajo na obstoječe objekte oziroma na zemljišča, ki pripadajo objektu in ne na sosednje nepremičnine, ki niso v lasti lastnika objekta, tudi če je sosedova nepremičnina čisto blizu objekta.

 Proizvodna naprava bo postavljena po t.i. »PX.3 shemi« (vezana na notranjo inštalacijo objekta). Ali to še vedno pomeni, da za postavitev ni potrebno gradbeno dovoljenje?

Ne vedno. Gradbeno dovoljenje ni potrebno le, če so izpolnjeni vsi pogoji iz Uredbe o manjših napravah na OVE in SPTE. Ta uredba velja za vse manjše proizvodne naprave (ne glede na način vezave, tudi za ti. »PX.3 shemo«), razen za naprave za individualno samooskrbo.

Do začetka uporabe navedene uredbe je za naprave, priključene po PX.3 shemi, veljalo stališče, da zaradi tehničnih podobnosti z napravami za individualno samooskrbo (tj. vezava na notranjo inštalacijo stavbe) gradbeno dovoljenje zanje ni potrebno, saj je šlo po gradbeni zakonodaji za vzdrževalna dela. Vendar pa je bilo v stališču izpostavljeno, da bodo v zvezi s temi napravami sprejeti novi predpisi, da se dodatno zagotovi varnost postavitve in delovanja. Tako je bila sprejeta uredba iz prejšnjega odstavka, ki velja tudi za naprave, postavljene po t.i. »PX.3 shemi«. V kolikor pogoji iz uredbe niso izpolnjeni, je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Viri: