Skoči na vsebino
Home » Kako izbrati najboljšega dobavitelja elektrike (2024)?

Kako izbrati najboljšega dobavitelja elektrike (2024)?

vodic-kako-izbrati-najboljsega-dobavitelja-elektrike

Električna energija je ena najpomembnejših oblik energije v sodobnem svetu. V Sloveniji imamo zaradi njene široke uporabe zelo razvejano električno omrežje. Brez elektrike si danes težko predstavljamo življenje. Ali veste, kako izbrati najboljšo ponudbo električne energije na trgu?

Elektriko potrebujemo vsak dan in povsod: za ogrevanje, razsvetljavo in delovanje številnih naprav, kot so hladilniki, štedilniki, sesalniki, likalniki, računalniki, telefoni, televizorji, radijski sprejemniki in vse pogosteje tudi električna vozila.

V Sloveniji imamo potrošniki na izbiro več različnih ponudnikov električne energije, saj je trg pri nas liberaliziran, kar pomeni, da lahko prosto izbiramo med njimi.

Kako v praksi kar najhitreje zamenjate trenutnega dobavitelja elektrike?

Zamenjava dobavitelja električne energije je preprost postopek, zato ni potrebno skrbeti. Med zamenjavo ne boste ostali brez električne energije. Distribucijsko omrežje upravlja neodvisno podjetje, imenovano SODO, ki zagotavlja stalno in kakovostno dobavo električne energije za gospodinjstva ne glede na izbranega dobavitelja.

Tudi v večstanovanjskih stavbah si lahko vsako gospodinjstvo prosto izbere svojega dobavitelja električne energije. Vsako gospodinjstvo ima svoje merilno mesto, kar pomeni, da je izbira dobavitelja popolnoma neodvisna od sosedov, upravnika stavbe ali lokacije objekta.

Postopek zamenjave dobavitelja električne energije je brezplačen, enostaven in hiter. Ko izberete novega dobavitelja, bo ta prevzel vse potrebne korake. Potrebno je le posredovati osebne podatke in številko merilnega mesta. Nato vam bo novi dobavitelj poslal pogodbo o dobavi električne energije, ki jo boste pregledali, podpisali in vrnili. Ko je postopek zaključen, boste obveščeni o novem datumu začetka oskrbe.

menjava-dobavitelja-elektricne-energije-za-dom

Kateri ponudniki električne energije so najugodnejši?

Ponudniki električne energije se razlikujejo glede na cenovno politiko, paketne ponudbe in splošne pogoje. Za pregled ponudbe lahko obiščete spletne strani različnih dobaviteljev električne energije, kjer lahko podrobno preverite, kaj vključujejo njihove paketne ponudbe in kakšne so cene.

Poleg tega Zveza potrošnikov Slovenije redno preverja cenike in splošne pogoje različnih ponudnikov, kar omogoča potrošnikom, da sledijo aktualnim podatkom in prepoznajo najugodnejše možnosti na trgu električne energije. S tem lahko posamezniki sprejemajo bolj informirane odločitve o izbiri dobavitelja električne energije glede na svoje potrebe in finančne zmožnosti.

Ali si lahko izberem katerega koli ponudnika električne energije, tudi če živim v večstanovanjski stavbi?

Seveda, vsak posameznik ima svobodo izbire, ko gre za izbiro dobavitelja električne energije, ne glede na to, ali živi v stanovanjski hiši ali večstanovanjski stavbi. Liberalizacija trga električne energije prinaša ravno svobodo izbire. To pomeni, da lahko vsak posameznik prosto izbere svojega dobavitelja električne energije brez kakršnih koli omejitev ali vpliva sosedov ali upravnika stavbe.

Zaradi naraščajočih življenjskih stroškov je vedno bolj pomembno iskati načine za prihranek, ki ne vplivajo negativno na kakovost življenja. Eden od načinov za dosego tega je izbira ugodnejšega dobavitelja električne energije. To lahko dolgoročno prinese pomembne prihranke pri računu za električno energijo, ne da bi se pri tem bilo treba odpovedati kakršnim koli udobjem ali kakovosti življenja.

Izberite želenega ponudnika kjerkoli po Sloveniji!

Ljudje pogosto primerjajo svobodo izbire dobavitelja elektrike s situacijo pri izbiri ponudnika telekomunikacijskih storitev, kjer je izbira lahko omejena glede na pokritost signala ali druge dejavnike. Vendar to ne velja za trg električne energije. Pri izbiri dobavitelja elektrike ni nobenih omejitev!

Vsi obstoječi ponudniki električne energije lahko zagotavljajo dobavo povsod po Sloveniji, glede na vašo izbiro in sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike.

Neodvisnost pri popolnoma prosti, individualni izbiri najugodnejšega ponudnika spodbuja konkurenčnost med dobavitelji. To omogoča vsakemu posamezniku, da lahko z inteligentno izbiro dobavitelja prihrani pri mesečnih stroških za električno energijo. Dolgoročno so ti prihranki lahko zelo pomembni, še posebej v gospodinjstvih, kjer se elektrika uporablja za ogrevanje ali kot pogonsko gorivo za vozila.

elektricna-energija

Odprti trg električne energije spodbuja številne ugodne, akcijske ponudbe

Odprt trg električne energije je ustvaril prostor za inovativne pristope in privlačne ponudbe s strani dobaviteljev. Ti se vedno bolj zavedajo pomembnosti privabljanja in zadrževanja strank, zato nenehno iščejo nove načine, kako izstopati in ponuditi dodano vrednost svojim odjemalcem.

To pomeni, da se potrošniki lahko veselijo različnih akcijskih ponudb, ki vključujejo različne ugodnosti, kot so nižje cene, darila, bonitete za zvestobo in druge bonuse. Dobavitelji se trudijo, da bi privabili nove stranke, obenem pa tudi ohranili že obstoječe.

Poleg tega se trg električne energije hitro spreminja, kar pomeni, da se lahko pojavijo nove priložnosti in akcije tudi v prihodnosti. Zato je pametno redno spremljati ponudbo dobaviteljev in izkoristiti ugodnosti, ki jih prinaša odprt in konkurenčen trg.

najboljsi-dobavitelj-elektricne-energije

Pravica do menjave dobavitelja

Ko se odločimo za menjavo dobavitelja električne energije ali agregatorja, lahko to storimo samostojno. Pri tem moramo upoštevati ne le ceno, ampak tudi druge pomembne dejavnike, kot so trajanje pogodbe, odpovedni roki, plačilni pogoji in dodatne storitve. Prav tako lahko izbiramo med različnimi viri električne energije.

Ko se odločimo za menjavo, lahko novega dobavitelja ali agregatorja pooblastimo, da izpelje postopek namesto nas.

Postopek menjave poteka v več korakih: najprej preverimo razmerje z dosedanjim dobaviteljem, nato sklenemo novo pogodbo in hkrati odpovemo obstoječo. Sledi prijava pri distribucijskem operaterju, ki mora omogočiti začetek nove dobave v 21 dneh od vložitve zahteve. Menjava dobavitelja električne energije ne sme biti zaračunana odjemalcem.

V primeru, da novi dobavitelj ali agregator ne izpolnjujeta zahtevanih standardov, lahko distribucijski operater zavrne menjavo. Po uspešni menjavi mora odjemalec prejeti zaključni račun najpozneje šest tednov po začetku dobave s strani novega dobavitelja. Podrobnejši postopek določa distribucijski operater v svojih navodilih.

elektrika-za-gospodinjstva

Ali ste seznanjeni z delovanjem svojega števca za električno energijo?

Števci delovne energije so ključni pri merjenju porabe električne energije v gospodinjstvih. Poraba elektrike se običajno meri v kilovatih na uro (kW/h), pri čemer se cena obračuna glede na količino porabljene energije.

V sodobnih gospodinjstvih poraba električne energije ni več enotno tarifirana. To pomeni, da se različne količine porabljene energije obračunajo po različnih tarifah. Del porabe se lahko obračuna po višji, del pa po nižji tarifi. V primeru enotne tarife se za vsak porabljen kilovatno uro plača enaka cena.

V nadaljevanju bomo podrobneje pojasnili koncept velikih in malih tarif za obračun električne energije ter raziskali, od česa sta ti dve tarifi odvisni in kako sta določeni.

Kaj v praksi pomeni mala in kaj velika tarifa v kWh?

Porabo elektrike lahko merimo po različnih tarifah, med katerimi poznamo tri osnovne:

 • Visoko tarifo (VT),
 • Nizko tarifo (NT) ter
 • Enotno tarifo (ET).

Vsaka od teh tarif ima svojo ceno, pri čemer se razlikujejo glede na čas uporabe.

Mala tarifa, imenovana tudi cenejša tarifa, se uporabnikom obračunava v nočnem času med 22. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa velja ves dan.

Velika tarifa, znana tudi kot dražja tarifa, se uporabnikom obračunava podnevi od ponedeljka do petka, med 6. in 22. uro. Ob prehodu na poletni čas se za tiste, ki nimajo števca s programsko nastavitvijo, velika tarifa obračunava od 7. do 23. ure.

Tretja možnost je enotna tarifna postavka, ki se obračunava vsak dan v tednu, 24 ur na dan. Uporablja se v primeru, če števec ne omogoča merjenja po različnih tarifah ali če se posamezni uporabnik odloči za enotarifni način obračunavanja električne energije.

Katera tarifa je bolj primerna, je odvisno od potreb in življenjskih navad vsakega posameznika. Dvotarifni način obračunavanja je primernejša izbira za gospodinjstva z veliko električnimi napravami, ki jih uporabljajo ponoči ali ob vikendih ter so pripravljena varčevati z električno energijo. Enotarifni način pa je bolj primeren za tiste, ki ne izkoriščajo poceni tarife ali nimajo potrebe po njej.

Razlika med analognim in digitalnim števcem

Razliko med analognim in digitalnim števcem je precej enostavno razložiti. Analogni enotarifni števec meri porabo električne energije le po eni tarifi (ET) in je primeren le za odjemalce, ki se odločijo za enotarifno obračunavanje. Za tiste, ki uporabljajo več tarif, pa je potreben analogni dvotarifni števec, ki omogoča merjenje porabe po višji tarifi (VT) in po nižji tarifi (MT).

Digitalni števci pa se od analognih razlikujejo po tem, da imajo eno okence, kjer se izmenično prikazujejo podatki o porabi v visoki tarifi (VT), nizki tarifi (MT) ali enotni tarifi (ET), skupaj z datumom in časom.

S sodobnim razvojem tehnologije se tudi elektronski števci močno razvijajo. Poleg osnovnega merjenja porabe električne energije imajo tudi dodatne funkcionalnosti, ki jih imenujemo ”pametni števci”.

Pametni števci omogočajo:

 • Daljinsko odčitavanje porabe,
 • Avtomatičen prenos podatkov,
 • Nastavitve na več tarif,
 • Nastavitve največje dovoljene porabe,
 • Predplačniške funkcije, ter
 • Nadzor nad kakovostjo električnega omrežja.

Ti napredni števci prinašajo večjo učinkovitost in nadzor nad porabo električne energije, kar lahko uporabnikom pomaga pri bolj racionalni in pametni uporabi električne energije.

Različni načini odčitavanja števcev električne energije

V preteklosti so števce električne energije mesečno odčitavali odjemalci ali pa pooblaščene osebe s strani območnega distributerja. Danes sodobni števci omogočajo samodejno, daljinsko odčitavanje porabe, vendar jih večinoma še vedno vsaj enkrat letno odčitavajo distributerji tudi ročno. Kljub temu je koristno, da znamo lastno porabo odčitati tudi sami.

Pri enotarifnih mehanskih števcih vedno preberemo stanje tarife brez decimalnega mesta, kar pomeni, da upoštevamo le števila, zapisana v črnem pravokotniku.

Pri dvotarifnih mehanskih števcih pa imamo dve številčnici: na zgornji številčnici je prikazana poraba po višji tarifi, na spodnji pa po nižji tarifi. Skupno porabo predstavlja seštevek obeh številčnic. Pri odčitavanju porabe vedno zabeležimo stanje brez decimalnega mesta.

znizanje-racuna-za-elektriko

Koliko elektrike pa naj bi v povprečju porabili na mesec?


Koliko elektrike porabite na mesec je odvisno od več dejavnikov:

 • Velikosti vašega stanovanja,
 • Števila članov v vašem gospodinjstvu,
 • Števila električnih naprav, ki jih uporabljate vsak dan,
 • Vaše varčnosti pri uporabi elektrike, ter
 • Cene za kilovatno uro električne energije, ki jo določa vaš izbrani dobavitelj.

Priporočamo, da preverite svojo mesečno porabo električne energije, ki jo najdete na svojem računu. Razmislite, ali bi lahko prihranili več pri električni energiji.

Če menite, da lahko prihranite, imate več možnosti: lahko omejite uporabo nekaterih naprav, prilagodite svoj življenjski slog ali pa preprosto zamenjate svojega trenutnega, morda predragega dobavitelja električne energije.

Pogosta vprašanja in odgovori

Katere podatke potrebujem za zamenjavo dobavitelja električne energije?

Podatki, ki jih potrebujete za zamenjavo dobavitelja, so naslednji: 

– osebni podatki podpisnika pogodbe (ime, priimek, stalno prebivališče in davčna številka),
– kontaktni podatki podpisnika pogodbe – telefonska številka in/ali elektronski naslov,
številka in naslov merilnega mesta,
– osebni podatki lastnika merilnega mesta, če lastnik in podpisnik pogodbe nista ista oseba,
– številka transakcijskega računa, če želite vzpostaviti plačevanje preko direktne obremenitve – trajnika.

Podatke najdete tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja pripravite enega od teh dokumentov

Kako poteka zamenjava dobavitelja električne energije?

Postopek zamenjave dobavitelja je zelo enostaven:

Izpolnite spletni obrazec za zamenjavo dobavitelja v celoti sami ali v drugem koraku spletnega obrazca naložite sliko/pdf zadnjega računa za elektriko, na podlagi katerega vam bomo pripravili pogodbeno dokumentacijo.

Pri elektronski sklenitvi pogodbe boste na svoj elektronski naslov prejeli celotno pogodbeno dokumentacijo in jo le z enim klikom elektronsko podpisali.

Pri sklenitvi pogodbe v fizični obliki boste celotno dokumentacijo prejeli na svoj stalni naslov. Dokumentaciji bo priložena tudi kuverta z že plačano poštnino, v kateri nam vrnete en izvod podpisane pogodbe.

Kakšni so stroški povezani z zamenjavo dobavitelja električne energije?

Zamenjava dobavitelja elektrike je pri večini dobaviteljev električne energije brezplačna.

Viri: