Skoči na vsebino
Home » Net metering

Net metering

Samooskrba z električno energijo postaja ob vse višjih cenah električne energije vedno pogostejša tema pogovorov.

Zato so sončne elektrarne na strehah objektov vse bolj razširjene, kar pomeni, da gre za investicijo, ki se dolgoročno zagotovo splača. Pri tem pa ima pomembno vlogo tudi net metering brez katerega samooskrba ne bi bila mogoča.

Net metering je izraz, ki označuje merjenje električne energije po dejanskem stanju. Električno omrežje v tem primeru deluje kot nekakšen hranilnik.

V njem se viški proizvedene električne energije shranijo za tista obdobja, ko je poraba večja ob proizvodnje, celoten obračun pa dobimo šele konec koledarskega leta.

Net metering je poračun med proizvedeno in porabljeno električno energijo

Sončna elektrarna deluje tako, da s pomočjo fotovoltaike sončno energijo pretvori v električno energijo. Ta se porablja za številne porabnike v gospodinjstvih, kot so na primer gospodinjski aparati, televizija, računalnik, ogrevanje in mnogo drugega.

Kadar je proizvodnja električne energije večja od njene porabe, potem se višek energije oddaja v omrežje.

Obratna situacija pa je na primer ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvajaj energije, zato jo objekt jemlje iz javnega električnega omrežja. Takšnemu obračunu pravimo net metering oziroma neto meritev.

Kako deluje net metering?

Verjetno vas na tem mestu zanima, kako poteka obračunavanje proizvedene in oddane električne energije.

Net metering deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Gre za merjenje električne energije po dejanskem stanju, ne glede na to, ali jo oddajamo v omrežje ali pa jo porabljamo.

Obračunsko obdobje za net metering obsega celotno koledarsko leto. To pomeni, da boste šele na koncu koledarskega leta prejeli položnico za elektriko, vendar le, če bo vaša poraba večja od oddane električne energije v omrežje.

Net metering ureja Uredba RS o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov

Če se odločate za sončno elektrarno, morate vedeti, da vse pogoje določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov.

Vlada RS jo je sprejela 11.12.2015, veljati pa je začela 15.1.2016. Uredba dovoljuje priklop sončne elektrarne skupne nazivne moči do 11kVa, ki ne sme presegati moči priključka za lastni odjem.

Pomembno določilo Uredbe je tudi to, da poteka net metering na letnem nivoju. Torej lastniki sončnih elektrarn prejmejo le en račun za elektriko, mesečno pa plačujejo omrežnino in prispevke za SPTE in OVE.

Pri tem je dobro vedeti, da viške energije brezplačno prevzem dobavitelj električne energije, s katerim imate sklenjeno pogodbo.