Skoči na vsebino
Home » Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije pravzaprav vključujejo prav vse vire energije, ki se lahko zajemajo iz stalnih naravnih procesov. Sem torej vključujemo sončno sevanje, vodni tok v rekah, veter, fotosintezo, zemeljske tokove ter tokove morja.

V naravi takšnih virov v resnici nikoli ne zmanjka, ker se obnavljajo relativno hitro in so tudi precej enakomerno porazdeljeni.

Na sploh so obnovljivi viri za nas oziroma za človeštvo na sploh zelo koristni, ker nam ponujajo številne prednosti. Takšni viri energije na lokalni ravni zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije ter povečujejo energetsko varnost.

Obenem pa je njihova industrija učinkovito eden od najhitreje rastočih sektorjev, ki spodbuja zaposlenost ter razvoj podeželja.

Nastajanje manjših emisij toplogrednih plinov

Na sploh so torej obnovljivi viri energije za nas izjemnega pomena. V primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije obnovljivih virov nastajajo manjše emisije toplogrednih plinov. To pa seveda prinaša pozitivne vplive na samo okolje.

Pri nas je najpomembnejši obnovljiv vir energije lesna biomasa. Tej sledi vodna energija. V zadnjih nekaj letih pa je razvoj še najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije ter bioplina. Poleg že navedenih virov bodo k povečani uporabi obnovljivih virov energije dodatno prispevali potenciali energije vetra in geotermalne energije.

Kaj je zelena energija

Obnovljivi viri energije ustvarjajo na primer zeleno energijo. To je torej električna energija, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih ter naravi nadvse prijaznih virov – v hidroelektrarnah naših rek. Lahko torej rečemo, da je pridobivanje zelene energije za naše okolje nadvse prijazno. Ne obremenjuje ga s škodljivimi izpustnimi plini ali kakršnimi koli strupenimi odpadki.

Sicer pa voda velja za enega od najstarejših virov energije, ki se jih je človek naučil dobro izkoriščati. Lahko rečemo, da je najpomembnejši obnovljivi vir energije.

Več kot petina vse svetovne elektrike je namreč proizvedene z izkoriščanjem tovrstnega vira. Ljudje pa so izkoriščanje vodne energije v energetske namene skozi vso zgodovino samo še izpopolnjevali ter učinkovito večali njen obseg.

Vetrna energija

Obnovljivi viri energije v svoj krog prištevajo tudi vetrno energijo. Veter piha prav povsod po svetu, njegova energija pa ostaja ena od najhitreje rastočih tehnik za proizvajanje elektrike.

Vetrno energijo pa je zlasti smiselno izrabljati tam, kjer imajo vetrovi konstantno hitrost nad pet metrov na sekundo.

Pri višjih hitrostih vetra, na primer nad 20 do 25 metrov na sekundo, je potrebno vetrno turbino varno zaustaviti. Tako ne pride do poškodb. Ključno vlogo pri načrtovanju vetrne elektrarne pa imata predvsem lokacija ter konfiguracija okoliškega terena.

Sončna energija

Sončna energija prav tako sodi v sklop obnovljivih virov energije. Z njo označujemo različne načine pridobivanja energije iz sončne svetlobe. Predstavlja pa torej enega od mnogih obnovljivih virov energije, ki na dolgi rok obeta izjemno velik potencial za proizvodnjo elektrike.

Ljudje sončno energijo koristno izrabljamo že stoletja dolgo, precej intenzivneje pa žele v zadnjih nekaj desetletjih.

Pričeli smo se namreč zavedati omejenosti drugih virov energije ter njihovega vpliva na naše okolje. V primerjavi s klasičnim pridobivanjem energije je sončna energija povsem čista, obnovljiva in nima prav nobenih škodljivih vplivov na naše okolje.

V zadnjih 5 letih je mogoče opaziti, da je vedno večje povpraševanje po sončnih elektrarnah za samooskrbo z električno energijo. Temu so se prilagodili tudi distributerji in številna podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo sočnih elektrarn. Pričakovati je, da se bo trend gradnje sončnih elektrarn le še povečeval. Na to pozitivno vplivajo tudi sredstva Eko sklada, ki znižajo strošek naložbe.


Več o črpanju sredstev iz Eko sklada pa bomo predstavili v katerem izmed naslednjih prispevkov.