Skoči na vsebino

Kako poteka testiranje?

Potrošniško primerjalno testiranje, ki ga izvajamo nevladne potrošniške organizacije, temeljijo na mednarodnih standardih in pravilih, kot so standardi in vodila Codex Alimentarius (za prehranske izdelke), ISO (International Organization for Standardization) in drugi, oziroma na zakonodajnih zahtevah za testiranje in ocenjevanje skladnosti z zakonodajo.

Testiramo celovito

Naši kriteriji ocenjevanja so strožji od standardov in zakonodaje. Potrošnikom želimo objektivno predstaviti kakovost izdelkov. Po drugi strani pa jih želimo opozoriti na morebitna tveganja pri uporabi ali uživanju izdelkov, ki se na testu niso izkazali najbolje. Pri tem upoštevamo najnovejša dognanja, med njimi tudi tista, ki še niso bila prenesena v zakonodajo.

Testiramo anonimno in strokovno

Vse vzorce kupimo v trgovinah kot običajni potrošniki. Ponudniki pred testiranjem ne vedo, da bodo izdelki testirani. O testu jih obvestimo šele potem, ko so že znani rezultati

Sode.lujemo le akreditiranimi laboratoriji in drugimi neodvisnimi izvajalci (strokovnjaki, inštituti, skupine potrošnikov, …). Testi sledijo strogim protokolom. Pri testu mikrobiološko občutljivih živil na primer zagotavljamo nepretrgano hladno verigo od odvzema vzorca do laboratorija. Imen laboratorijev in ostalih sodelavcev pri testu zaradi zagotavljanja njihove neodvisnosti ne razkrivamo javnosti.

Testiramo neodvisno

Za testiranje se odločamo samostojno, brez zunanjih vplivov in povezav s proizvajalci. Izbiramo zgolj partnerje (strokovnjake, inštitute, …), ki so popolnoma neodvisni in ustrezno usposobljeni. V naših objavah in revijah nikoli ni komercialnih oglasov.