Skoči na vsebino

O nas

Informiramo

Svetujemo

Če potrošnik potrebuje nasvet o njegovih pravicah v pogodbenem razmerju s ponudniki blaga in storitev, ali pa pri razreševanju spora s proizvajalcem, trgovcem, banko ali drugim ponudnikom potrebuje pomoč, lahko kot član Evropske Slovenije vedno poišče pomoč pri nas. Skupina pravnih strokovnjakov bo proučila njegov problem in predlagala ustrezno rešitev. Svetovanje je neodvisno, nepristransko in zaupno. Poleg splošnega svetovanja o pravicah potrošnikov svetujemo tudi o pravicah pacientov in sistemu zdravstvenega zavarovanja, ter o kakovosti izdelkov široke potrošnje in storitev.

Testiramo

Zastopamo

Poslanstvo Evropske Slovenije je zastopanje interesov potrošnikov pri obravnavanju vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi.

Evropska Slovenija na podlagi analize primerov iz svetovalnih pisarn ter pravne pisarne podaja pristojnim državnim organom predloge za oblikovanje in dopolnjevanje politik varstva potrošnikov.

Tedenske novice

Z najbolj aktualnimi potrošniškimi informacijami

Pravno svetovanje

Pri potrošniških težavah

Svetovanje o kakovosti in varnosti

Gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike