"Mladi končno pričakujemo pravičnost pri trošenju proračunskih sredstev, ne pa da se danes neodgovorno živi na račun prihodnjih generacij. Vpis fiskalnega pravila v ustavo kaže na zrelost ekonomije, da se zaveda razmer, tako dobrih, kot slabih. Fiskalno pravilo temelji na predpostavki, da imajo izredni dogodki enkraten značaj in se po odpravi nesorazmerja mora najti uravnotežen proračun na srednji rok".