Celotno slovensko gospodarstvo nazaduje, ker so nekatera njegova največja podjetja politično vodena in klientelistično izkoriščana. Tako je zaradi interesa politike, da po podjetjih pod svojim vplivom plačuje zasluge prijateljem in po teh podjetjih obvladuje tudi druge dele gospodarstva. Ceno za to z visokimi davki, razvojnim zaostajanjem in širjenjem kulture klientelizma že plačujemo vsi državljani. Še bolj pa bodo za to plačevale generacije, ki šele vstopajo v odraslo življenje ali se sploh še niso rodile.

Peticijo je do danes podprlo že več kot 11260 podpisnikov, med drugim tudi Društvo Evropska Slovenija in številni slovenski strokovnjaki in poslovneži.

Damir Črnčec, predsednik Društva Evropska Slovenija: »Društvo Evropska Slovenija je podpisalo peticijo, saj hočemo prihodnost, ki ne bo ujeta v moralne, ideološke in finančne zablode preteklosti, ampak nam bo nudila perspektivo vsestranskega demokratičnega razvoja. Hočemo enake možnosti za vse! Želimo svobodno, družno, mladim prijazno in odprto družbo, v kateri se bo država omejila na osnovne regulatorne in nadzorne funkcije. Zahtevamo odpravo različnih monopolov v javnem in zasebnem sektorju, ki si preživetja ne zmorejo zagotoviti z ustvarjalnostjo in kakovostjo, temveč le z ohranjanjem togih pravil, ki onemogočajo konkurenco in razvoj pametnih alternativ. Zaradi vsega navedenega menimo, da je, ob upoštevanju pomena kritične infrastukture za nacionalno varnost Slovenije, tudi privatizacija del prave poti, kako Slovenijo spremeniti na bolje, v evropsko Slovenijo.«

Politika je kriva, da je Slovenija izgubila korak s primerljivimi državami EU. Zato sporočamo: »Razjahajte tega konja, razjahajte gospodarstvo!« Vrnite nam našo deželo, kjer se z odgovornostjo, poštenjem in trdim delom pride dlje kot s političnimi poznanstvi. Omogočite zdravo gospodarstvo, ki v poštenem tekmovalnem okolju, brez vmešavanja politike, ustvarja delovna mesta in blaginjo za vse.

Državno lastništvo podjetij ne zagotavlja blaginje ljudem – nasprotno, državno lastništvo preprečuje, da bi se hitreje otresli gospodarske krize. Zaradi državnega lastništva je slovensko gospodarstvo talec politike. Slovenska podjetja v večinski državni lasti so po vseh pomembnih vidikih poslovanja mnogo slabša od primerljivih zasebnih podjetij.

Maloštevilnim, ki so imeli od političnega podjetništva na račun vsega naroda osebne koristi, sporočamo: »Razjahajte tega konja! Razjahajte gospodarstvo.« Zdaj je čas, da politika naposled izpolni obljubo in se umakne iz gospodarstva. Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani si zaslužimo hitreje rastoče gospodarstvo, ki ustvarja več priložnosti in več delovnih mest. Zaslužimo si v evropske in globalne integracije vpeta podjetja. Zaslužimo si prenos znanja, izkušenj in tehnologij iz razvitejših okolij. Pričakujemo menedžment, ki ni voden, ampak vodi.

Peticijo lahko podpišete na naslednji povezavi: http://za-privatizacijo.org/