"Zmožnost lastnega intra- in ekstraupravljanja je odvisna od zmožnosti sprejemanja odločitev. Ta možnost se zmanjšuje s povečevanjem zadolženosti države in z njeno zunanjo nekredibilnostjo zaradi nenavadnih ravnanj njenih upravljavcev. Kajti za Slovenijo je edina prava alternativa sodobna demokracija, vpeta v evroatlantske integracije, dobro upravljana in vodena demokratična Evropska Slovenija".