9. maja 2013 je v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa potekala predstavitev zbornika Evropska Slovenija.

Zbornik Evropska Slovenija je nastal na podlagi civilne iniciative mladih, generacije 30/40, ki si postavlja eno samo vprašanje: Kakšno Slovenijo hočemo? Na vprašanje odgovarja 20 avtorjev, vsak s svojim prispevkom, v katerem podajajo ključne predloge za prihodnost.

Zbornik so javnosti prvič predstavili uredniki in avtorji dr. Matej Avbelj, dr. Jernej Letnar Černič, mag. Gašper Dovžan, dr. Andrej Rahten ter dr. Gorazd Justinek.

Dogodek je bil deležen izjemnega odziva, obiskalo ga je preko 80 gostov, med njimi tudi dr. Lovro Šturm, dr. Peter Jambrek, dr. Verica Trstenjak, dr. Dimitrij Rupel, ustavna sodnika dr. Mitja Deisinger ter Jan Zobec in še drugi eminentni gostje.

Sledila je razprava, v kateri so posamezni udeleženci predstavitve pozdravili zlasti generacijsko avtonomnost zbornika ter njegovo evropsko usmeritev. Zbornik namreč prihaja ob pravem času, ko se v slovenskem prostoru vedno pogosteje pojavljajo dvomi o slovenski umeščenosti v evropski in transatlantski pravni, politični, ekonomski in nenazadnje vrednostni okvir.

Zbornik temelji na trditvi, da lahko o Sloveniji v prihodnosti govorimo le kot o Evropski Sloveniji. Konkretne predloge pa je treba izpeljati na načelih skupne politike, med katere zagotovo v prvi vrsti spada vzpostavitev primerne odgovornosti.

Več o tem in ostalih predlogih za nov slovenski nacionalni program si lahko preberete v samem zborniku Evropska Slovenija (http://evropskaslovenija.si).

Iniciativa za Evropsko Slovenijo pa na tej točki s svojim delom še ni zaključila. Naslednja javna razprava s predstavitvijo ideje zbornika bo 5. junija v Mariboru. Cilj je, da se zbornik približa čim širšemu krogu državljanov širom Slovenije.