Poudarki

dr. Matej Avbelj

21.09.2014

"Namesto da skušamo odpraviti vzroke za krizo in vzpostaviti prejšnje urejeno stanje, je treba začeti de novo in v odsotnosti temeljev demokratične in pravne države zgraditi prav te. To pa zahteva troje: ponotranjenje liberalne misli, oblikovanje elit z integriteto ter vzpostavitev trdnih institucij na zasebnem, civilnodružbenem in javnem področju".

preberi več

dr. Damir Črnčec

"Zmožnost lastnega intra- in ekstraupravljanja je odvisna od zmožnosti sprejemanja odločitev. Ta možnost se zmanjšuje s povečevanjem zadolženosti države in z njeno zunanjo nekredibilnostjo zaradi nenavadnih ravnanj njenih upravljavcev. Kajti za Slovenijo je edina prava alternativa sodobna demokracija, vpeta v evroatlantske integracije, dobro upravljana in vodena demokratična Evropska Slovenija".

21.09.2014

preberi več

dr. Dejan Hozjan

21.09.2014

"Izobraževalni sistem se ne sme zminimalizirati le za potrebe dela in gospodarstva, ampak bi moral primarno služiti učlovečenju človeka in ga razvijati tudi za potrebe družbene participacije".

preberi več

Jerneja Penca

21.09.2014

"Iz nepojasnjenega razloga je v splošnem zakoreninjeno razmišljanje o nekakšnem večstopenjskem pravnem sistemu, v katerem določene pravne norme veljajo za drugorazredne, če sploh za pravne". "Namesto nestrinjanja ali nesprejemanja argumentov se sporazumevanje preliva v nestrpno in izključevalno retoriko, ki je postala del običajne razprave na javnem področju". "Če se o okolju že razmišlja ustvarjalno, se to počne v okviru ekonomskih priložnosti, vendar celo tedaj premisleki ne segajo dlje kot do posplošenih ocen, da okolje predstavlja neko neizkoriščeno možnost. Strategij o tem, kakšno vlogo nameniti okolju v odnosu do gospodarstva na državni ravni, pa ni".

preberi več

dr. Žiga Andoljšek

21.09.2014

"Mladi končno pričakujemo pravičnost pri trošenju proračunskih sredstev, ne pa da se danes neodgovorno živi na račun prihodnjih generacij. Vpis fiskalnega pravila v ustavo kaže na zrelost ekonomije, da se zaveda razmer, tako dobrih, kot slabih. Fiskalno pravilo temelji na predpostavki, da imajo izredni dogodki enkraten značaj in se po odpravi nesorazmerja mora najti uravnotežen proračun na srednji rok".

preberi več

dr. Aleš Maver

21.09.2014

"Zlitje liberalcev in postkomunistov je vodilo tudi v favoriziranje modela nekakšnega socialističnega kapitalizma z izrazito noto sovražnosti do tujega kapitala. Prav to je po mojem mnenju v njihovo orbito privabilo še velik del konservativcev, zavezanih tradicijam slovenskega 19. stoletja, v katerih so bili tujci skoraj brez izjeme grožnja. Na ta način je po letu 1992 v Sloveniji docela prevladala koalicija »nacionalnega interesa«, ki je uspešno združevala titovko in kvatrni semenj".

preberi več

Poudarki

Sep 21, 2014
dr. Matej Avbelj
"Namesto da skušamo odpraviti vzroke za krizo in vzpostaviti prejšnje urejeno stanje, je treba začeti de ...
(0)
Sep 21, 2014
dr. Damir Črnčec
"Zmožnost lastnega intra- in ekstraupravljanja je odvisna od zmožnosti sprejemanja odločitev. Ta možnost se ...
(0)
Sep 21, 2014
dr. Dejan Hozjan
"Izobraževalni sistem se ne sme zminimalizirati le za potrebe dela in gospodarstva, ampak bi moral primarno služiti ...
(0)
Sep 21, 2014
Jerneja Penca
"Iz nepojasnjenega razloga je v splošnem zakoreninjeno razmišljanje o nekakšnem večstopenjskem ...
(0)
Sep 21, 2014
dr. Žiga Andoljšek
"Mladi končno pričakujemo pravičnost pri trošenju proračunskih sredstev, ne pa da se danes neodgovorno živi ...
(0)
Sep 21, 2014
dr. Aleš Maver
"Zlitje liberalcev in postkomunistov je vodilo tudi v favoriziranje modela nekakšnega socialističnega ...
(0)