O nas

DRUŠTVO EVROPSKA SLOVENIJA Društvo Evropska Slovenija se je iz Iniciative za Evropsko Slovenijo preoblikovalo v nepridobitno in prostovoljno društvo, ki združuje Slovence, državljane Republike Slovenije ter Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vrednostno izhajajo iz intelektualne tradicije ustanovnih očetov slovenske države, ki jo idejno pooseblja 57. številka Nove revije, preambule slovenske Ustave in Iniciative Evropska Slovenija. 

Ustanovitelje in člane društva povezuje troje: osebnostna integriteta, meritornost ter hrepenenje po drugačni Sloveniji. Sloveniji, ki temelji na demokratičnemu, pravnemu, ekonomskemu in socialnemu napredku skupnosti. Evropski Sloveniji, ki bo postala evropska šele ob polni uresničitvi desetih korakov Iniciative Evropska Slovenija. Smo del t.i. nevidne generacije, starih med 20 in 40 let, in nam ni vseeno za usodo naše države. Skrbi nas javni diskurz, ki po našem prepričanju ni konstruktiven. Večinsko ga oblikujejo ljudje, ki pogosto ne govorijo več našega jezika. Izhajamo iz kulturnih in vrednostnih izhodišč, ki jih predstavljajo krščanstvo, razsvetljenstvo, pluralnost, strpnost, slovenstvo, politično izročilo Jožeta Pučnika ter vrednostno izročilo Nove Revije in osamosvojitve. Nismo izključevalni, segamo onkraj neposrednih »vrednostnih zaveznikov« ter ne želimo  nadaljevati ideoloških vzorcev, ki so nam bili vsiljeni.

Smo v prelomnem času, ki spričo kombinacije globalne finančne in gospodarske negotovosti ter posebnih domačih tranzicijskih težav na področju pravne in socialne države ter v gospodarstvu od nas zahteva oblikovanje soglasja, kako delovati v prihodnje. Potrebujemo odločitev za oblikovanje v svet odprte, pogumne, konkurenčne in svobodne družbe. Evropska Slovenija ponuja rešitve. Naš cilj je prispevati k odprti, sodobni, svetovljanski, skratka Evropski Sloveniji, kjer mora pravna država predstavljati vrednoto!

Vsi somišljeniki ste vabljeni k članstvu v Društvu Evropska Slovenija. Vključite se lahko z izpolnitvijo pristopne izjave, ki nam jo lahko pošljete po pošti na naslov: Društvo Evropska Slovenija, Hribarjevo nabrežje 13, 1000 Ljubljana, ali jo izročite osebno na enem od dogodkov društva.